محسن سلطانی

محسن سلطانی چه کسی است؟

عاشق ساختن

از ساختن ربات تا طراحی و پیاده سازی یک سایت

به طور کلی هرچیزی که ساختن در آن پر رنگ باشد

محسن سلطانی

محسن سلطانی چه چیزهایی بلد هست؟

برنامه نویسی وب | برنامه نویسی میکروکنترلر

  • PHP

  • Laravel

  • MySQL

  • Postgres

  • GraphQL

  • Java

  • Android

  • Electronics Repair

  • Microcontroller

  • Atmel AVR